Make your own free website on Tripod.com

בארצות אחרות

רוצים לראות את הסידרה בעוד ארצות? בעמוד זה נסביר לכם איך אפשר לעשות זאת דרך הטלויזיה שלכם בבית- הערוצים שבהם ניתן לראות נקלטים בכבלים בלבד לפי פנאי פלוס
הסידרה משודרת באותן ארצות בימים ב-ו
10:00
ערוץ: 42, france 2
שפת השידור: צרפתית - בלי תרגום.
הפרקים שהם רואים עכשיו: את הפרקים שאמבר בהריון ולא יודעת מי האב ונוסעת לאמא שלה כדי ללדת- פרקי 1999.
פירסומות: באמצע.
זמן הפרק: 25.
10:30
ערוץ : 18, star world
שפת השידור: אנגלית ללא תרגום.
הפרקים שהם רואים עכשיו: את הפרקים בהם היתה שרפה בבית של טילור ות'ורן מציל אותה, לאחר דחית החתונה של טילור ורידג'- פרקי 1997 בערך.
פירסומות: באמצע.
זמן הפרק: חצי שעה.
14:40
ערוץ : 41, canale 5
שפת השידור: איטלקית- ללא תרגום.
הפרקים שהם רואים עכשיו: לא ידוע , אבל תחילת החטיפה של סטפי.
פירסומות: באמצע.
זמן הפרק: חצי שעה.

תודה רבה לליעד על העזרה בפתיחת עמוד זה