Make your own free website on Tripod.com

פורום

אתם מוזמנים להיכנס ולהתכתב בפורום של הסידרה אין לקלל או לדבר על נושאים שאינם קשורים לסידרה בפורום

כניסה לפורום

תקנון הפורום

במקרה ויש בעיה בפורום(קללות, מריבות וכו') יש לפנות למנהלת הפורום דניאל באיי מייל או באי.סי.קיו
bezaleld@internet-zahav.net
מספר האי.סי.קיו של דניאל 99028963

נבקש לפנות פעם אחת בלבד על כול תקלה