Make your own free website on Tripod.com

רצח את מורגן


מטרה: שהעיגול לא הגיע בקרקע תהליך המשחק: מזיזים את הקו כדי שהעיגול יגע בו ולא בקרקע, כל נגיעה בקרקע שווה לפסילה, ברגע שתיפסלו 3 פעמים לא תצליחו לירות במורגן... ככול שתיצברו יותר יריות יותר סיכויים שמורגן מתה