Make your own free website on Tripod.com

קרדיטים

בדף זה נמצאים אנשים שתרמו לאתר ועזרו לנו לפתוח ולקדם אותו
תודה מיוחדת לנדב איזנברגר על עיצוב דף הכניסה לאתר ועל העזרה בהכנת פינת המשחקים


ליאת אבירם: תודה רבה על לוח השנה לאתר
שרון שטרן: תודה רבה על ההעזרה בהכנת החידוןסיגל בכר: תודה רבה על העזרה בכנת דפי הדמיות


ליאן לוי: תודה רבה על העזרה בבניית דף הזוגות
girls.boom.co.il/lianush

מיטל ביגל: תודה רבה על התמונות
http://go.to/mitbagrim
שגית: תודה רבה על התמונות
ליעד- תודה רבה על העזרה בפיתוח האתר
דניאל בצאלאל- תודה רבה על העזרה בבניית דפי השחקנים