Make your own free website on Tripod.com

ברוק פורסטר

ברוק היא אחת הדמויות היפותהמנכ"לית של חברת "פורסטר" שהתחילה את דרכה בתור מדענית מבריקה שפיתחה לחברה את בד ה"ביליף". בתור סטודנטית צעירה, ברוק העריצה את משפחת פורסטר ורצתה נואשות להשתלב בה. ואכן, ברוק הצליחה להשתלב בה. היא נישאה לאריק, ראש המשפחה, וילדה לו שני ילדים: ברידג'ט וריק. לאחר גירושיהם, היא נישאה פעמיים לרידג', והיום היא נשואה באושר לת'ורן. בסיס מעריצי הסדרה מתחלק לרוב בין ברוק לטיילור, בשל כל השנים בהן נלחמה עמה על רידג'- עלילה שהיוותה סיפור מרכזי בסדרה במשך שנים