Make your own free website on Tripod.com

מייסי ספקטרה פוסטר

 

מייסי היא אחת הדמויות הותיקות הסדרה.
כמעט כל אותן השנים בהם היא בסדרה,היא הייתה
(וגם עכשיו)
היא מאוהבת באדם אחד,שהוא ת'ורן פורסטר.
למייסי יש היסטוריה גדולה,וכמעט אף פעם
לא הייתה לה מנוחה בהיפים והאמיצים.
בהתחלה זה היה סרטן,אחרי זה זה עבר לבעיות שתייה
(למי שלא יודע,מייסי היא אלכוהוליסטית)
ועכשיו זה הגיע לבעיות שתייה ונטישת ת'ורן.
קצת לפני מות מייסי,ת'ורן ניסה לשכנע
בכל כוחותיו את מייסי לחתום על מסמכי
הגירושים.
מייסי לא הסכימה כי היא לא יכלה לעמוד בכך שת'ורן יעזוב אותה,
וכתוצאה מכך היא גם חזרה לשתות.
מייסי מתה כשהיא עדיין לא חתמה על מסמכי הגרושים וחוקית היא
עדיין הייתה נשואה לת'ורן.
היא נפגשה עם מותה כאשר היא באה לבקתה,להתעמת עם ברוק,
ואמרה לה שהיא אף פעם לא תזכה בת'ורן.
הן התעמתו,ומייסי
(כאשר היא שתויה)