Make your own free website on Tripod.com

טילור פורסטר

הצטרפה לסדרה כפסיכולוגית של קרוליין שגססה מסרטן, ובהמשך כפסיכולוגית של רידג' שסבל מטראומה מהמוות של קרוליין. לאחר מספר טיפולים רידג' התאהב בפסיכולוגית היפה, והיום הם נשואים עם שלושה ילדים: תומאס, פיבי וסטפי. בדרך אל האושר, טיילור גם ידעה את חלקה בצרות: היא הספיקה למות פעמים (פעם אחת בהתרסקות, ופעם שנייה ממחלת השחפת) , להישרף, להיות אישה מוכה לבעלה הראשון,בלייק, להיחטף, ולהתאכזב פעמים רבות מאהבתו של רידג' ,ומי יודע מה צופן העתיד הנתון בחנינתו של התסריטאי הראשי, בראדלי בל. בשל כל השנים בהם נלחמה עם ברוק על רידג' התחלק בסיס המעריצים כך שרוב הצופים הם מעריצי טיילור או מעריצי ברוק. טיילור היא אכן אחת הדמויות הנערצות ביותר על צופי הסדרה