Make your own free website on Tripod.com

ת'ורן פורסטר

הבן הצעיר למשפחת פורסטר, שגדל בצלו של אחיו הגדול, רידג'. במשך כל חייו, הרגיש ת'ורן שאחיו הוא הבן האהוב על כולם, ויכול להיות שעקב כך, הוא התאהב בכל נשותיו של רידג'. הוא נשא את קרוליין לאישה לאחר שביטלה את חתונתה לרידג', הוא ניסה במשך זמן ממושך לשכנע את טיילור שתתחתן איתו בעוד רידג' ניסה לעשות את אותו הדבר. היום, הוא נשוי באושר לברוק, גרושתו של אחיו. מלבד נשותיו של רידג', ת'ורן התחתן גם עם מייסי מספר פעמים ופתח עמה קריירת שירה. אך קריירה זו הסתיימה והוא כרגע עובד ב"פורסטר" . לת'ורן אין ילדים משלו, אבל הוא אביהם החורג של ריק וברידג'ט