Make your own free website on Tripod.com

כתבות

על הסידרה


יום הולדת לסידרה-מפנאי פלוס

כתבה על השידורים החוזרים לתקופת הקיץ- מויוה פלוס

המכורים - גלי עטרי על היפים והאמיצים

המכורים - מושיק טימוס על היפים והאמיצים

האב הבן ומורגן המטורפתעל רון מוס- רידג' פורסטרתנו לו רוקנרול-כתבה על רון מוס חלק 1 חלק 2 חלק 3

כתבה על רון מוס מפנאי פלוס

היפים והאמיצים-רידג' פורסטרעל אנטר טילו- טילור פורסטרד'ר טילור וגברת אנטר חלק 1 חלק 2 חלק 3

כתבה על המאבק של אנטר טילו בסרטן יחד עם ג'ק מימי חיינו - מריטינגעל קתרין קלי יאנג- ברוק פורסטרהארון של ברוקעל ג'ון מקוק- אריק פורסטרכתבה על אריק מויוה פלוס חלק 1 חלק 2 חלק 3 חלק 4

חדר ההלבשה של ג'ון מקוקעל שרה בקסטון - מורגן דווויטהרגשתי כמו הילדה החדשה בכיתה-על מורגן

כתבה על שרה בקסטון- מורגן - מריטינגעל בובי איקס - מייסי פורסטרהאם מייסי חוזרת

להכיר את בובי איקס- מייסיעל ווינזור הרמון - ת'ורן פורסטרלגופו של עניין- ווינזור הרמוןעל מריסה טייט - בקי מורבדרך החוצה - על עזיבתה של בקי

צדיקות שלי- על בקיעל אדיראן פרנץ - אמבר מורהיפים והאמיצים - אדיראן פרנץעל קימברלי בראון - שילה קרטראשת השטן - שילה - מתוך ויוה פלוסעל מייק קיין - סיי.ג'יי גריסוןבהיפים והאמיצים מייק אוהב לגרום להם לבכותשונותמי נגד מי- ברוק לוגן וסטפני פורסטר

מלחמת אחים-רידג' ות'ורן

כריסטן וקלארק

החתונה של ברוק ואריק

קרובים אבודים - קימברלי, אדם וקרן
חגיגת ישיבה