Make your own free website on Tripod.com

חידון

שימו לב!!! תשובה שמסומנת ב-וי לא נכונה

מי עזר לברוק ללדת את ברידג'ט

מי היה החבר הכי טוב של טילור

בגלל מי כולם חשבו שברידג'ט היא הבת של רידג'

מי גרם למורגן לעשות הפלה לפני שנים

' מדוע מתה אישתו הראשונה של רידג

איך קוראים לאחות של ברוק

מי פרץ למשרד של ברוק

איך קוראים לאמא של ברוק

מיהו אביו האמיתי של התינוק של בקי

מי הדביק את טילור בשחפת% מתוך שאלות, צדקת ב שאלות. ניקוד באחוזים

תודה מיוחדת לשרון שטרן ולאתר "בובה פראית בישראל" על העזרה בהכנת החידון.1 1