Make your own free website on Tripod.com

רגע עצוב
אתם מוזמנים לשלוח לנו את הרגע הכי עצוב בסידרה לדעתכם ונשמח לפרסם זאת.

אפרת: כשבקי מתה וכשהתינוק של מורגן מת.

גוצי: שרידג' עזב את ברוק וברידג'ט ברחה מהבית ושבקי מתה.
שם:

איי מייל:

הרגע העצוב לדעתכם: