Make your own free website on Tripod.com

תחרות:

עוד שבועים בערך בארצות הברית טילור תגלה את האמת על הילד של מורגן.

אתם מוזמנים לשלוח לנו מה אתם חושבים שיקרה לאחר מכן, מי שיגיע

הכי קרוב יקבל שומר מסך של איזה דמות שהוא יבחר בסידרה.

רוצים להשתתף?

מלאו את הטופס הבא:

שם+ שם משפחה:

כתובת איי מייל:

מה אתה חושב שיקרה(לפרט לפחות 5 שורות)