Make your own free website on Tripod.com

מי בתמונה
זהו מי מופיע בתמונה


גילתם מי בתמונה, שלחו לנו את התשובה
שם:

איי מייל:

הדמות שבתמונה:החידה שעברה, התשובה היתה אריק. עקב תקלה באיי מייל לא הצלחנו לפרסם את רשימת הפותרים

אחת לשבוע תפורסם התשובה הנכונה ותוחלף התמונה